Povinné zverejňovanie

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Objednávka – vývoz komunálneho odpadu

Publicita – dom smútku

Zmluva o municipiálnom úvere – Eurofondy

Komunálne a drobné odpady z obce

Zmluva PPA

Všeobecné podmienky k PPA

Oznámenie o výške sadzby poplatku za uloženie KO

Výpočet vytriedenia KO

Zmluva o dielo HZ

Objednávka – vývoz komunálneho odpadu 2022

VÝZVA PREDSEDU PSK – Názov projektu: „Nech sa páči k stolu“ – kúpa interiérového vybavenia do kultúrneho domu v obci stôl skladací – 15ks

Zmluva č. 1421 519

Zmluva č. 1371/2021/OPR

Objednávka – vývoz komunálneho odpadu 2021

Zmluva o odchyte túlavých zvierat

Zmluva o poskytovaní služieb č.17/2020

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluva č. 1420 183 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

O z n á m e n i e o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústredného konania

Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2019-003306 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH OPDADOV OBEC HUTKA

Zmluva o dielo a rozpočet Obecný úrad, KSB- zateplenie fasády, vymena strechy

Z M L U V A č. 140289 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Zmluva č. 828/2019/OFOF

Publikovanie projektu

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 2/2019

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Výzva na predloženie ponúk

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o účte municipálneho úveru

Municipálny úver – Zmluva

Oznámenie k voľbám do NR 2020

Zmluva o dielo „Vonkajšie úpravy Domu smútku – Hutka“